Αντλίες Θερμότητας Carrier 30RQ Αέρος-Νερού

Αντλίες Θερμότητας Carrier 30RQ Αέρος-Νερού


Ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης 16-40 kW και ψύξης 16-40 kW

  • Η σειρά αντλιών θερμότητας AquaSnap σχεδιάστηκε για εμπορικές εφαρμογές, όπως ο κλιματισμός γραφείων και ξενοδοχείων κ.λπ.
  • Διαθέτουν ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου και αυτοπροσαρμοζόμενο έλεγχο με μικροεπεξεργαστή.
  • Κάθετα στοιχεία εναλλάκτη θερμότητας αέρα με προστατευτικές σχάρες πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις.
  • Μικρές απαιτήσεις χώρου και άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, καθώς όλα τα πάνελ του περιβλήματος αφαιρούνται εύκολα.
  • Συστηματικοί έλεγχοι και δοκιμές λειτουργίας πριν από την αποστολή της μονάδας και λειτουργία run-test για επαλήθευση της καλής λειτουργίας των οργάνων, των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και των κινητήρων της μονάδος.
  • Εξαιρετικά υψηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης σε μερικό φορτίο – όλες οι μονάδες επιτυγχάνουν ενεργειακή κλάση A, τόσο σε λειτουργία θέρμανσης, όσο και σε λειτουργία ψύξης.
  • Συμπιεστές τύπου scroll χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με γρήγορη διάγνωση πιθανών συναγερμών και καταγραφή του ιστορικού συμβάντων μέσω του Pro-Dialog+ για μειωμένα κόστη συντήρησης.

 

Εμπορικό φυλλάδιο προϊόντος