Αντλία Θερμότητας Toshiba ESTIA Powerful – Αέρος-Νερού – HWS_HR

Για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού επιλέγουμε αντλία Θερμότητας Toshiba ESTIA Powerful.

Οι αντλίες θερμότητας ESTIA POWERFUL είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΕΚΑ, “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

  • Προηγμένη τεχνολογία συμπιεστή DC Twin-Rotary Inverter.
  • Δύο ανεξάρτητες ζώνες ελέγχου: Οι αντλίες θερμότητας της Toshiba μπορούν να διαχειριστούν δύο ανεξάρτητες ζώνες. Η λύση αυτή επιτρέπει την παραγωγή ζεστού νερού σε διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας για την τροφοδοσία διαφορετικού τύπου θερμαντικών σωμάτων, όπως σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, ενδοδαπέδια θέρμανση και τερματικές μονάδες νερού, έως και 60°C.
  • Χρησιμοποιούνται με διάφορους τύπους θερμαντικών σωμάτων όπως σώματα χαμηλής θερμοκρασίας, ενδοδαπέδιο δίκτυο διανομής και τερματικές μονάδες νερού.
  • Ο ενσωματωμένος πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας είναι υψηλής αποδοτικότητας και παράγει ζεστό νερό από 20οC έως και 60οC ή ψυχρό νερό από 7οC έως και 25οC. Ενσωματωμένες εφεδρικές αντιστάσεις (3,6 ή 9 kW), υποστηρίζουν τη λειτουργία του συστήματος σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
  • Το δοχείο νερού ESTIA είναι ένα συμπαγές μονωμένο ανοξείδωτο δοχείο κατάλληλο για υγειονομική χρήση. Η απόδοση του συστήματος μεγιστοποιείται χάρη στον ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ζεστό νερό που παράγεται από την αντλία θερμότητας.
  • Έυρος λειτουργίας έως τους -25οC.
  • Διατήρηση της ονομαστικής απόδοσης μέχρι τους -15οC.
  • Θερμοκρασία εξόδου νερού μέχρι τους 60οC.
Εμπορικό φυλλάδιο προϊόντος