Οδηγό Γ’ κατηγορίας Εμπορικού κέντρου Ρόδου

Η πρωτοπόρος κρητική εμπορική-βιομηχανική εταιρεία με 45χρονη δραστηριότητα στους τομείς : Θέρμανση, Ύδρευση, Κλιματισμός, Μπάνιο/Πλακάκι με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και με εμπορικά κέντρα σε Κρήτη και Ρόδο αναζητά για το Εμπορικό κέντρο Ρόδου (Περιοχή Ασγούρου) Οδηγό Γ’ κατηγορίας

Η εταιρία προσφέρει:
Μόνιμη εργασία, μηνιαίο μισθό & πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Απαραίτητα προσόντα του υποψήφιου είναι:
3ετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
Απολυτήριο Λυκείου
Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας σε ισχύ
Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) σε ισχύ
Κάτοχος Ηλεκτρονικής Κάρτας Ταχογράφου σε ισχύ
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
Πελατοκεντρική προσέγγιση και αντίληψη
Άδεια χειριστή περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ) ή/και γνώση χρήσης γερανού, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: xatzimarkos@ydrometal.gr με την ένδειξη DR_RH

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις