Υπάλληλο Αποθήκης Εμπορικού κέντρου Ρόδου

Η πρωτοπόρος κρητική εμπορική-βιομηχανική εταιρεία με 45χρονη δραστηριότητα στους τομείς : Θέρμανση, Ύδρευση, Κλιματισμός, Μπάνιο/Πλακάκι με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και με εμπορικά κέντρα σε Κρήτη και Ρόδο αναζητά για το Εμπορικό κέντρο Ρόδου (Περιοχή Ασγούρου) Υπάλληλο Αποθήκης

Η εταιρία προσφέρει:
Μόνιμη εργασία, μηνιαίο μισθό & πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Απαραίτητα προσόντα του υποψήφιου είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Καλή γνώση Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία υψηλών απαιτήσεων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: xatzimarkos@ydrometal.gr με την ένδειξη WH_RH

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις.