Κυκλοφορητής Grundfos – ALPHA SOLAR για Ηλιακά – EuP 2015 READY

Κυκλοφορητής Grundfos – ALPHA SOLAR

Ο Κυκλοφορητής Grundfos – ALPHA SOLAR έχει σχεδιαστεί για ενσωμάτωση σε όλων των ειδών τα ηλιακά θερμικά συστήματα είτε με κυμαινόμενη είτε με σταθερή ταχύτητα.

Ανήκει στην κατηγορία κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης ECM (Κινητήρες Ηλέκτρονικής Μεταγωγής) όπου δεν πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο ταχύτητας μέσω ενός εξωτερικού ελεγκτή ο οποίος προκαλεί διακυμάνσεις ή παλμούς στην τάση παροχής.
Αντίθετα η ταχύτητα μπορεί να ελεγχθεί με ένα σήμα PWM (Διαμόρφωση Εύρους Παλμού) χαμηλής τάσης από ένα ηλιακό ελεγκτή για την βελτιστοποίηση της συλλογής της ηλιακής ενέργειας και της θερμοκρασίας του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας του κυκλοφορητή σε σημαντικό βαθμό. Στην περίπτωση όπου ένα σήμα PWM δεν είναι διαθέσιμο ο ALPHA SOLAR μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία σταθερής ταχύτητας/σταθερή καμπύλη μέσω του ελεγκτή.


Τεχνικά στοιχεία

Τάση Τροφοδοσίας: 1x230V – 15%/+10% , 50Hz
Θερμοκρασία περιβάλλοντος : 0ºC έως+ 70° C
Θερμοκρασία υγρού:
    + 2ºC έως+ 110° C (σε θερμοκρασία περιβαλ. των 70°C)
    + 2ºC έως+ 130° C (σε θερμοκρασία περιβαλ. των 60°C)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Κλάση προστασίας: IPX4D
Ειδικές Τιμές EEI  ≤ 0,20


Χαρακτηριστικές Καμπύλες Απόδοσης

(πατήστε για μεγέθυνση)


Διαστάσεις/Ρακόρ

(πατήστε για μεγέθυνση)


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης/Λειτουργίας/Αξεσουάρ – pdf