Κυκλοφορητές Wilo – Star-Z/Star-Z15-TT/Top-Z

Κυκλοφορητές Wilo – Σειρά Z

Οι κυκλοφορητές Wilo – Star-Z/Star-Z15-TT/Top-Z αφορούν συστήματα κυκλοφορίας πόσιμου νερού σε βιομηχανικές και κτηριακές εγκαταστάσεις.


Wilo-Star-Z

Κυκλοφορητής υγρού ρότορα με βιδωτή σύνδεση.
Μονοφασικές αντλίες με ηλεκτρική γρήγορη σύνδεση.
Όλα τα πλαστικά μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό ανταποκρίνονται στις συστάσεις KTW.
Σταθερές στροφές ή αντίστοιχα στο Star‐Z -3 τρεις επιλέξιμες βαθμίδες στροφών
Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου:
Πόσιμο νερό έως 3,21 mmol/l (18 °dH): Μέχρι +65 °C, σε βραχυχρόνια λειτουργία (2 h) έως +70 °C
Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz ή αντίστοιχα στο Star‐Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
Βαθμός προστασίας IP 44
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar


Συνολικό διάγραμμα χαρακτηριστικών καμπυλών Wilo-Star-Z


Κωδικοποίηση τύπου
Παράδειγμα:
Wilo-Star-Z 20/1
Star – Στάνταρ αντλία
Z – Αντλία κυκλοφορίας πόσιμου νερού
20/ – Ονομαστικό πλάτος σύνδεσης
1 – Ονομαστικό ύψος άντλησης [m]
-3 – 3 βαθμίδες στροφών
TT – Με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη και έλεγχο θερμοκρασίας (μόνο Z 15 TT)
EM – Μονοφασικός κινητήρας (1~)
DM – Τριφασικός κινητήρας (3~)


Σειρά Wilo–Star-Z


Εμπορικό Φυλλάδιο – pdfWilo-Star-Z15-TT

Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και σφαιρικό διακόπτη.
Eνσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη, με πραγματικό χρόνο λειτουργίας.
Eνσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας και θερμοστατικό έλεγχο που εξασφαλίζει νερό επιστροφής στο boiler 55°C.
Αυτόματη αναγνώριση και υποστήριξη θερμικής απολύμανσης.
Αυτόματο TestRun.
Περιλαμβάνεται η θερμική μόνωση.
Βαθμός προστασίας IP 42.
Θερμοκρασία αντλούμενου μέσου μέχρι +65 °C, σε βραχυχρόνια λειτουργία (2 h) έως +70 °C.
Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz.
Εμπορικό Φυλλάδιο pdf

 


Χαρακτηριστική καμπύλη Wilo-Star-Z15-TTWilo-Top-Z

Υδρολίπαντος κυκλοφορητής.
Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα, Rp ¾ έως DN 80
Προεπιλέξιμες βαθμίδες στροφών για προσαρμογή της απόδοσης.
Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας
TOP-Z 20/4 και TOP-Z 25/6 πόσιμο νερό έως 3,21 mmol/L (18°dH): max. +65°C, στη λειτουργία μικρής διάρκειας (2 ωρών) έως +80°C.
από TOP-Z 25/10 πόσιμο νερό έως 3,57 mmol/l/L (20°dH): max. +80°C, στη λειτουργία μικρής διάρκειας (2 ωρών) έως +110°C.
Βαθμός προστασίας IPX4D.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar

 

 


Συνολικό διάγραμμα χαρακτηριστικών καμπυλών Wilo-Top-Z


Κωδικοποίηση τύπου
Παράδειγμα:
Wilo-TOP-Z  40/7
TOP – Στάνταρ αντλία (με ρακόρ ή με φλάντζα)
‐Z – Μεμονωμένη αντλία για κυκλοφορία πόσιμου νερού
40/ – Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
7 – Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m] σε Q = 0 m3/h


Σειρά Wilo–Top-Z


Εμπορικό Φυλλάδιο– pdf