Κυκλοφορητής Wilo – Yonos MAXO

Κυκλοφορητής Wilo – Yonos MAXO

Ο υψηλής απόδοσης Κυκλοφορητής Wilo – Yonos MAXO εκπληρώνει ήδη τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP της E.E. για το 2013 (ΕΕΙ ≤ 0,27) και για το 2015 (ΕΕΙ ≤ 0,23) όπου ΕΕΙ ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία EC 641/2009

Υδρολίπαντος κυκλοφορητής µε βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC µε αυτόµατη προσαρµογή ισχύος κατάλληλος για εγκαταστάσεις θέρµανσης όλων των συστηµάτων, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιµατισµού και κλειστά κυκλώµατα ψύξης.

Χαρακτηριστικά

Μέγιστοι βαθµοί απόδοσης χάρη στην τεχνολογία ECM

Ένδειξη LED για την προβολή του ονοµαστικού µανοµετρικού ύψους.

Θερμοκρασία νερού: -20 oC … +110 oC.

Τροφοδοσία 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Βαθμός προστασίας IPX4D

Γρήγορη και άνετη ηλεκτρική σύνδεση µέσω του βύσµατος Wilo.

Προστασία της διαθεσιµότητας της εγκατάστασης µέσω του συλλογικού µηνύµατος βλάβης σε όλους τους τύπους.

Εύκολη εγκατάσταση χάρη στις συνδυαστικές φλάντζες PN 6/PN 10(για DN 40 έως DN 65).

Δυνατότητα χρήσης σε εγκαταστάσεις ψύξης/ κλιµατισµού χωρίς περιορισµό της θερµοκρασίας περιβάλλοντος.

Κέλυφος αντλίας µε επίστρωση καταφόρεσης (KTL) για την αποφυγή διάβρωσης σε περίπτωση σχηµατισµού υγροποιήσεων/εφιδρώσεων.

Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) # 0,23

Πρόσθετα εξαρτήµατα
Ρακόρ για βιδωτή σύνδεση
Κόντρα φλάντζες για τη φλαντζωτή σύνδεση
Τεµάχια εξισορρόπησης
Θερµοµόνωση


Συνολικό διάγραμμα χαρακτηριστικών καμπυλών


Κωδικοποίηση τύπου
Παράδειγμα:
Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12
Yonos MAXO – Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (με ρακόρ ή με φλάντζα), ηλεκτρονικός έλεγχος
30/ – Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
0,5-12 – Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m]


Σειρά Wilo – Yonos MAXO


 Εμπορικό Φυλλάδιοpdf

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης pdf

Βίντεο Εγκατάστασης youtube