Αthina Palace Resort & Spa 5*
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών – Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Πελάτης Κ. & Μ. Επανωμεριτάκης ΑΕ
Είδος έργου Μηχανολογικά
TAGS
Ανάγκη

Μείωση του κόστους λειτουργίας, παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών

Λύση

Αντικατάσταση του συστήματος πετρελαίου με αντλίες θερμότητας 61AF της Carrier και αναβάθμιση μηχανοστασίων.

Όφελος

Εξοικονόμηση ενέργειας, δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών