ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση νέου αερόψυκτου ψύκτη CARRIER 30XB- 0450
Πελάτης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
Είδος έργου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
TAGS
Ανάγκη

Ψύξη των μηχανών παραγωγής της βιομηχανίας

Λύση

Εγκατάσταση  νέου αερόψυκτου ψύκτη CARRIER 30XB-0450,  ισχύος 440 KW

Όφελος

Αποδοτική λειτουργία μονάδας