ΙΤΕ – Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Κλιματισμός Εργαστηρίων
Πελάτης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας
Είδος έργου Κλιματισμός - Εξαερισμός
TAGS
Ανάγκη

Κλιματισμός και σωστός εξαερισμός του χώρου των εργαστηρίων

Λύση

Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με αντλία RQ της Carrier και ΚΚΜ της Airtechnic

Όφελος

Εξασφάλιση απόλυτων συνθηκών θερμοκρασίας  και ποιότητας αέρα.