Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας αντλούν ενέργεια από το περιβάλλον για την παραγωγή θέρμανσης. Δεν έχουν σταθερό βαθμό απόδοσης καθώς εξαρτάται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες του περιβάλλοντος. Με τη χρήση των αντλιών θερμότητας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας καθώς καταναλώνεται ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια.

Με το πέρασμα του χρόνου, η ανάγκη για θέρμανση παραμένει ίδια ενώ παράλληλα το κόστος θέρμανσης με τις συμβατικές μεθόδους αυξάνεται συνεχώς. Στα πλαίσια αυτά η ανάγκη για στροφή σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους θέρμανσης είναι επιτακτική. Η αντλία Θερμότητας αποτελεί την πλέον ιδανική λύση στους τομείς της οικονομικής θέρμανσης και του σεβασμού στο περιβάλλον.

Γιατί να επιλέξω αντλία θερμότητας;

  • Xαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
  • Δεν απαιτείται ξεχωριστός χώρος λεβητοστασίου, δεξαμενής πετρελαίου ή αγωγός Φ.Α. και καπναγωγός
  • Δεν λειτουργεί με εύφλεκτα καύσιμα οπότε & δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα ασφάλειας
  • Δεν προπληρώνετε για τα έξοδα λειτουργίας και δεν δεσμεύετε χρήματα από τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό
  • Δυνατότητα ψύξης-θέρμανσης με την ίδια συσκευή (υπό προϋποθέσεις)

Η τεχνολογία Inverter που υιοθετούν διασφαλίζει τη ρύθμιση της ισχύος της μονάδος, ανάλογα με τις ανάγκες σας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση και υψηλότερο βαθμό απόδοσης.

H Υδρομετάλ σε συνεργασία με τις εταιρίες Carrier-Toshiba Και Lg προσφέρει μελέτη και  πλήρη τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου σας με χρήση αντλίας θερμότητας.


                   

Πατήστε στα brands για τα διαθέσιμα συστήματα αντλιών θερμότητας ανά κατασκευαστή.