Υλικά Υπόγειων Δικτύων – Ύδρευση – Αποχέτευση

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι σωλήνες και εξαρτήματα από PVC των υπογείων δικτύων ύδρευσης ή άρδευσης και των δικτύων υπονόμων και ομβρίων υδάτων.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την PIPELIFE  διαθέτει πλήρη γκάμα σωλήνων και εξαρτημάτων για εγκαταστάσεις υπονόμων και όμβριων από Φ110 έως Φ500 στις σειρές 41 και 51 καθώς και σωλήνες και εξαρτήματα πίεσης από PVC 10 & 16 atm.